หน้าแรก ข้อมูลคลินิก แพ็กเกจและโปรโมชั่น หางาน บทความ เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ติดต่อเรา
เลือกภาษา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
แชร์:

กำลังโหลดข้อมูล...

ประเภท
วันที่สร้าง
จำนวนผู้เข้าชมข้อมูลแพ็กเกจ

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
เพศ:
อายุ:

สัตว์ที่ให้บริการ

แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร

แพ็กเกจนี้ไม่เหมาะกับใคร

ราคานี้รวมอะไรบ้าง

ราคานี้ไม่รวมอะไรบ้าง

ฟรีของแถม

หมายเหตุ

วิธีซื้อแพ็กเกจของ ผ่าน MED1.Healthcare

1. เลือกแพ็กเกจที่ต้องการสั่งซื้อ ระบุจำนวน และกรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อตามขั้นตอน
2. ชำระเงิน ผ่านระบบ 2C2P Payment gateway ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) โดยสามารถเลือกวิธี scan QR Code หรือบัตรเครดิตที่ใช้บริการอยู่
3. รอรับหลักฐานใบยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากชำระเงินสำเร็จ โดยเข้าไปดูที่แพคเกจและโปรโมชั่น เลือกดูรายการสั่งซื้อ ( ใบยืนยันการสั่งซื้อมีอายุการใช้งาน 60 วัน )
4. โชว์หน้าใบสั่งซื้อที่หน้าเวปไซต์ หรือ แจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ ที่คลินิกเพื่อรับบริการ

หมายเหตุ :
• ควรติดต่อนัดหมายคลินิกก่อนเข้าใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทำการ
• หากไม่เข้าใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบยืนยันการสั่งซื้อ ( อายุการใช้งาน 60 วัน ) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี


เงื่อนไขการใช้คูปอง
• สำหรับแพ็กเกจแบบคอร์ส ต้องรับบริการครั้งแรกก่อนใบยืนยันการสั่งซื้อหมดอายุ ส่วนครั้งต่อๆ ไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคลินิก
• คุณสามารถเลื่อนนัดได้ด้วยตัวเอง ตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่ระบุไว้ในคูปอง แต่ต้องรับบริการก่อนคูปองหมดอายุ หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตกลงของคลินิก
• สามารถซื้อแพ็กเกจให้คนอื่นได้ เพียงแจ้งชื่อผู้จะรับบริการก่อนหน้าการสั่งซื้อ เพื่อจะได้ระบุบนใบยืนยันการสั่งซื้อ
• อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานที่ให้บริการ สามารถจ่ายที่คลินิกได้โดยตรง

หมายเหตุ :
• ควรติดต่อนัดหมายคลินิกก่อนเข้าใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทำการ
• หากไม่เข้าใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบยืนยันการสั่งซื้อ ( อายุการใช้งาน 60 วัน ) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี

MED1.Healthcare และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อ
1. ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกภายใน 3 วัน นับจากวันสั่งซื้อและชำระเงิน
2. บริษัทฯ ขอเก็บค่าดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ 50 บาท/ครั้ง

วิธีการยกเลิก
1. ลูกค้าแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 3 วัน โดยแจ้งผ่านทางอีเมล [email protected]  พร้อมเหตุผลที่ต้องการยกเลิก
2. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 7 วันทำการ เพื่อยืนยันผลการยกเลิก 
3. เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีทำเรื่องคืนเงิน โดยจัดส่งทางอีเมลหรือไลน์
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
• สำเนาหน้าสมุดบัญชี
• สำเนาใบยืนยันการสั่งซื้อ
4. การคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน หลังจากบริษัทฯตามข้อ 3 ครบถ้วน

เขียนรีวิวหลังจากเข้าใช้บริการคลินิก

ให้คะแนนสถานประกอบการโดยการให้ดาว


ข้อตกลงการแสดงความคิดเห็น

1. ห้ามระบุชื่อบุคคลอื่น
2. ห้ามใช้ภาษาไม่สุภาพ
3. ข้อเท็จจริง(ที่ไม่ใช่ความเห็น)ที่สามารถพิสูจน์ได้ต้องเป็นความจริง
4. เขียนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงได้
5. เมื่อได้รับการตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้บริการจริงกับทางผู้ให้บริการ จึงได้รับอนุญาตลงความเห็น
6. หากตรวจสอบพบภายหลัง ว่าท่านไม่ทำตามเงื่อนไขการลงความเห็น หรือ ไม่ใช่ผู้บริการจริง ขอสงวนสิทธิไม่ลงหรือลบความเห็น

* กรุณาใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบก่อนเขียนรีวิว คลิกที่นี เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบ

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

คะแนนรวม 0 ดาว