หน้าแรก ข้อมูลคลินิก แพ็กเกจและโปรโมชั่น หางาน บทความ เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ติดต่อเรา
เลือกภาษา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

หลักเกณฑ์ในการลงข้อมูล

รายละเอียดในเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์ www.med1.healthcare รวมถึงแพลตฟอร์ม ช่องทางการให้บริการอื่นทุกช่องทางของบริษัทฯ เช่น แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) สำหรับสมาชิก ภายใต้การดูแลของ บริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัทฯ" ) ซึ่งสมาชิกจะต้องรับทราบ รวมทั้งยอมรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ เมื่อเข้าใช้บริการทั้งใน www.med1.healthcare บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งไปยังสมาชิกให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะทำการระงับบัญชีสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกไม่ทำตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้

สมาชิกที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์ ที่ถูกระงับบัญชีสมาชิกแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมาชิกและค่าบริการเสริมต่างๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ, แก้ไข, ลบข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานของเว็บไซต์ และจะประสานงานไปยังหน่วยงานราชการ ผู้มีอำนาจ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่มีการกระทำเป็นที่น่าสงสัย เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการระงับบัญชีสมาชิก ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม โดยสถานพยาบาลที่จะลงข้อมูลในเว็บไซต์ได้จะต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (11 หลัก) และได้รับอนุญาตในการลงโฆษณาข้อมูลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการขออนุญาตดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าทางบริษัทฯจะให้ความร่วมมือในการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการอย่างเต็มที่ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จำเป็นการขออนุญาต หรือจัดให้มีบริการเสริม(คิดค่าใช้จ่าย) ในการช่วยขอใบอนุญาตดังกล่าวก็ตาม

ความเป็นเจ้าของบัญชี
บัญชีสำหรับท่านสมาชิกจะสามารถเข้าใช้ได้สองท่าน โดยมีข้อมูลเลขลงบันทึกเข้า (login ID) และรหัสผ่าน (Password) แยกจากกัน

รายละเอียดบัญชีของสมาชิก
ประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่าง ๆ ในบัญชี รวมถึง เลขที่ใบอนุญาตสถานพยาบาล(มีไม่หมดอายุ) เบอร์โทรศัพท์ line ID ต้องเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่ตลอดเวลา

รูปที่ใช้ลงเว็บไซต์
ควรเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลง และดูมีความน่าเชื่อถือ โดยไม่ควรลงรูปภาพดังต่อไปนี้ (ตัวอย่าง) ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการลบภาพต่างๆที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือเกิดจากการกระทำเพื่อเป็นการละเมิด
รูปภาพในข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เหมาะสม
รูปภาพไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล
เป็นข้อความเพียงอย่างเดียว
รูปภาพกลับหัว หรืออยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
รูปภาพไม่ชัดเจน และ/หรือมีคุณภาพความละเอียดต่ำ
รูปภาพที่มีการอ้างอิงถึงบุคคลอื่นหรือนอกเหนือจากการลงข้อมูลของสมาชิก
รูปส่วนตัวของสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เหมาะสม

ข้อมูลที่แท้จริง
ข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่หลอกลวง ไม่ได้เป็นการแอบอ้าง, ไม่ได้รับอนุญาต, และข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หากเราพบว่าข้อมูลของสมาชิกผิดกฎเหล่านี้ จะถูกลบออกทันที

การลบข้อมูล
สมาชิกมีหน้าที่ ในการลบข้อมูลที่ไม่ได้ให้บริการแล้ว และหากพบรายงานแจ้งมายังเราว่าข้อมูลนี้ไม่มีบริการนี้จริงหรือผิดกฎใดๆ เราจะทำการลบทันที

รายละเอียดของข้อมูล
ในรายละเอียดของข้อมูลจะต้องเป็นรายละเอียดของสถานพยาบาลที่ลงข้อมูลเท่านั้น และหากมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของสถานพยาบาลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคลิกลิงค์นั้นแล้วจะต้องมีข้อมูลนั้นอยู่จริง รวมถึงห้ามลง URLs เว็บไซต์ของคู่แข่ง, URLs เว็บไซต์อื่นๆ อีกอย่างห้ามมีคำที่ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล โดยที่คำอธิบายสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากต้องการใส่เป็นภาษาอื่นๆ กรุณาแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใส่ลงไปด้วย

ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลสถานประกอบการแบบสาขา
ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ลงข้อมูลสถานพยาบาลมากกว่า 1 แห่งในบัญชีเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ แพทย์ผู้รักษาอาจจะแตกต่างกัน โดยกรณีที่ต้องการลงข้อมูลสถานประกอบการแห่งอื่น จะต้องมีการสมัครสมาชิกใหม่

ข้อมูลปลอมแปลง
หากทางบริษัทฯ ได้รับรายงาน หรือการแจ้งเตือนมายังผู้ดูแลเราจะทำการตรวจสอบทันที ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาในการตรวจสอบ อาทิ ข้อมูลที่ไม่มีรูปภาพ, รูปภาพเล็กมาก หรือไม่มีรายละเอียดใดๆ เลยในประกาศ

การระงับบัญชีของสมาชิก
หากสมาชิกมีการละเมิดกฎอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ทำการระงับบัญชีสมาชิก และบริษัทฯ ไม่สามารถคืน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเสริม ที่ท่านสมาชิกได้ชำระให้กับเรา

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Bots)
บริษัทฯห้ามมิให้กระทำการใดๆ กับข้อมูลในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการลงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะฐานข้อมูล, แก้ไข, หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการเข้าใช้งานระบบ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัทฯจะดำเนินการเพื่อระงับพฤติกรรมดังกล่าวหรือระงับการให้บริการโดยทันที

การนำข้อมูลไปใช้
ห้ามมิให้นำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ www.med1.healthcare ของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด