หน้าแรก ข้อมูลคลินิก แพ็กเกจและโปรโมชั่น หางาน บทความ เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ติดต่อเรา
เลือกภาษา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อตกลงการใช้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.med1.healthcare เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ให้คำว่า “เว็บไซต์นี้” หมายถึงเว็บไซต์ www.med1.healthcare รวมถึงแพลตฟอร์ม ช่องทางการให้บริการอื่นทุกช่องทางของบริษัทฯ เช่น แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ และกรุณาให้การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

◈ เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด นอกเหนือจากนี้, เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัทฯ โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

◈ คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

◈ คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

◈ บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นและสามารถตรวจสอบช้อมูล สอบถามเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจได้ และกรณีที่เป็นการเลือกซื้อแพคเกจการรักษาสุขภาพต่างๆนั้น คุณเข้าใจว่าทางสถานประกอบการหรือสถานพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการลงข้อมูลและให้บริการ โดยบริษัทฯเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางในการให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกทางด้านการชำระเงินและเอกสารยืนยันต่างๆเท่านั้น

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

◈ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

◈ เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

◈ คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ บริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

◈ การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินการ https://www.med1.healthcare รวมถึงแพลตฟอร์ม ช่องทางการให้บริการอื่นทุกช่องทางของบริษัทฯ เช่น แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทฯที่ระบุใน https://www.med1.healthcare/terms-privacy-policy และเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างอิงถึงในเอกสารนี้) ได้ระบุถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทฯเก็บมาจากคุณหรือที่คุณมอบให้กับบริษัทฯ นั้นจะถูกนำไปใช้งาน ประมวลผลหรือเปิดเผยให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมทั้งข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาที่ได้จัดทำให้แก่คุณด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ และวิธีการอื่นใดก็ตามที่คุณสามารถเชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับบริษัทฯ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้ ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่าบริการต่างๆ

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งวิธีที่บริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

เว้นแต่จะมีกฏหมายกำหนดใช้บังคับโดยประการอื่น คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้หรือที่คุณได้ให้ไว้เป็นครั้งคราวนี้ สามารถนำไปใช้ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต่อบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

บริษัทฯ สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ แม้ว่าบริษัทฯจะมีการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายก็ตาม ขอให้ถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากคุณได้ใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ คุณจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเลือกเรียกดูเว็บไซต์ ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เว้นแต่ในกรณีที่จะสืบค้นข้อมูลในเชิงลึก เป็นสมาชิก หรือเพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อคุณใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากคุณและที่เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณและการโต้ตอบของคุณกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนนี้ระบุตัวคุณโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

1.1 ข้อมูลที่คุณยินดีมอบให้แก่บริษัทฯ เมื่อใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ คุณอาจถูกขอให้จัดทำขึ้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ อาทิเช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่มีหรือที่สนใจ รวมไปถึงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำธุรกรรมกับบริษัทฯผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับกับเว็บไซต์ เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับบริษัทฯทางเว็บไซต์ เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานขายของบริษัทฯทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ เมื่อคุณสมัครรับบริการต่างๆ ที่บริษัทฯให้บริการบนเว็บไซต์ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของบริษัทฯ คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆ ได้ เช่น ถ้าคุณแบ่งปันรายชื่อลูกค้ากับผู้รับผ่านทางอีเมลหรือข้อความ ข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของบริษัทฯจะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ในนามของบริษัทฯ

1.2 คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ บริษัทฯและคู่ค้าของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานบริการของบริษัทฯ รวมทั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อระบุเบราเซอร์ของคุณได้โดยไม่ซ้ำกัน เมื่อคุณใช้บริการบริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจวางคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นของคุณ หรือใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่คล้ายคลึงกันได้

บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของคุณในบริการต่างๆ กับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บเกี่ยวกับคุณในโปรไฟล์บัญชีของคุณหรือการติดต่อก่อนหน้าของคุณในบริการของบริษัทฯ เช่น จัดเก็บค่ากำหนดของคุณ การใช้คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการของบริษัทฯ ให้กับคุณได้โดยการระบุข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคุณ การติดตามกระแสต่างๆ การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาหรือการจัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้เป็นประจำ เช่น ฟีเจอร์หรือการค้นหาที่ต้องการ คุณสามารถปรับการตั้งค่าในบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบราวเซอร์ของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ การแสดงผลอิสระของบริการต่างๆ ก็อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หน้าเว็บไซต์บางหน้าของบริษัทฯ อาจมีพิกเซลซึ่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมหน้าเว็บดังกล่าวเพื่อติดตามกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาและในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อประมวลการโต้ตอบของผู้ใช้งานกับอีเมลที่บริษัทฯส่ง เพื่อระบุคุกกี้บางอย่างในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เข้าถึงหน้าเว็บนั้น หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และข้อมูลนี้อาจเชื่อมโยงกับบราวเซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์หรือที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันของคุณ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯอาจใช้พิกเซลกับบริการบางอย่างที่คุณดูรายชื่อบางรายการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตามได้ว่ารายชื่อมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ โดยในขณะที่เสนอคำแนะนำผ่านพิกเซลและคุกกี้เหล่านี้ บริษัทฯได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯรวมถึงประเภทของบราวเซอร์ที่คุณใช้ เวลาในการเข้าถึง หน้าเว็บที่ดู ที่อยู่ IP ของคุณและหน้าเว็บที่คุณได้เข้าชมก่อนที่จะไปยังบริการต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย อาทิเช่น รูปแบบฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งพฤติกรรมการท่องเว็บด้วย บริษัทฯสามารถอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพฯ โดยบุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึง (ก) คู่ค้าทางธุรกิจซึ่งรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอพฯ และ (ข) เครือข่ายโฆษณาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณเมื่อคุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาที่พวกเขาวางไว้บนเว็บไซต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะความสนใจหรือความพึงพอใจของคุณและเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ แอพฯ และผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เหมาะกับความสนใจของคุณ

1.3 ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่และบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือของคุณเกี่ยวกับคุกกี้และการแบ่งปันข้อมูลบางอย่าง เช่น รูปแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือภาษาที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณใช้ โดยปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ โปรดอ่านคำแนะนำจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอีกครั้ง

1.4 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หากคุณเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ MED1 จะได้รับอนุญาตจากคุณให้เก็บข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งบริษัทฯจะใช้เพื่อให้ข้อมูลและโฆษณาแก่คุณ หากต้องการปิดการใช้งานดังกล่าวนี้ คุณก็สามารถปิดการใช้งานบริการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้

1.5 การจัดการอีเมล คุณอาจได้รับอีเมลจาก MED1 ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณดำเนินการผ่านบริการคุณลงชื่อสมัครรับรายงานต่างๆ เป็นประจำ หรือคุณได้โพสต์เพื่อประกาศขายหรือให้เช่าบ้านและผู้ซื้อได้ส่งข้อความถึงคุณ หากคุณมีบัญชีกับ MED1 อยู่ คุณก็จะสามารถแก้ไขค่ากำหนดของคุณได้โดยใช้การตั้งค่าบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่บริษัทฯส่งให้คุณ โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับแล้ว แต่บริษัทฯก็อาจต้องการส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมหรือข้อมูลการจัดการที่สำคัญ

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริหารเว็บไซต์ บริหารงานของบริษัทฯ ปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ ให้เป็นส่วนตัว ทำให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอเป็นการเฉพาะได้ ตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของคุณบนเว็บไซต์ได้ ตอบสนองและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์, หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการ ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป ให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัทฯแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวอาจใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ และการบริการ โดยไม่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายได้

ความปลอดภัย

3.1 บริษัทฯจะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.2 บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบที่ต้องเข้าผ่านรหัส

3.3 คุณเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าบริษัทฯจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่บริษัทฯก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอพฯได้ คุณต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวคุณเอง

3.4 สำหรับรหัสผ่านที่บริษัทฯให้คุณ (หรือที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอพฯ นั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ บริษัทฯขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ บริษัทฯจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่เมื่อคุณต้องการ log-in เข้าสู่เว็บไซต์หรือ แอพฯ แล้วแต่กรณี

3.5 บริษัทฯขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเช่นเลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและปิดเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อใช้บริการของบริษัทฯเสร็จสิ้นในรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์และแอพฯ นั้น บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกในกลุ่มของบริษัทฯซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่นผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทฯ https://www.med1.healthcare/terms-privacy-policy และข้อตกลงอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทในเครือ ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือแอพฯ และอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อเป็นการทำตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่บริษัทฯเข้าไปเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเข้าไปเป็นคู่สัญญา

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

5.1 เว็บไซต์และแอพฯของบริษัทฯอาจมีลิงค์ไปยังและลิงค์มาจากเว็บไซต์ของเครือข่าย คู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งหากคุณเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะและบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

6.1 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์แล้วแต่กรณี

การติดต่อบริษัทฯ

7.1 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อบริษัทฯที่ [email protected]

ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปมีดังต่อไปนี้ Firstname, Lastname, Email, Mobile, Gender, Birthday

8.2 เว็บไซต์ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อระบุตัวตนในการเข้าใช้งานระบบหลังบ้านสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และรวบรวมสถิติการใช้งานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

8.3 สำหรับผู้ใช้งาน หากมีความประสงค์ต้องการลบข้อมูลข้างต้น สามารถแจ้งมาในแบบฟอร์ม Contact หรือ ส่งเรื่องมาที่ Email: [email protected] ได้ทันที ทางเว็บไซต์จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกให้ภายใน 7 วัน